Sunday, September 11, 2011

ZAISTA JE SVAKA NOVOTARIJA - ZABLUDA

Autor:

Husein Idris Ademi

SMUTNJA SAVREMENOG

HARIDŽIZMA

بسم الله الرحمن الرحيم

U ime Allaha, Milostivog, Premilosnog!Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Neka je Njegov blagoslov na Njegovog Poslanika i roba, našeg Vjerovjesnika Muhammeda صلى الله عليه وسلم na njegovu porodicu, drugove i one koji ga slijede!

Zatim:

Ovo mi je pitanje postavljeno više puta od strane braće iz informativne agencije svijetskog islamskog fronta. Odgovor sam namjerno zanemarivao tvrdeći da je ovo pitanje samo smutnja onih što slijede svoje strasti i njihova zabluda a ne pitanje kojim se želi istina i pravi put jer sam ubjeđen u to da je ova smutljiva dilema govor havaridža koji su sa svojih vratova otpetljali omču islama. To su sljedbenici zavještenog vjerolomca čiji je nadimak Ebu-Merjem, kako sam obaviješten od strane neke braće koji su čuli govor i tvrdnje njegovih sljedbenika putem interneta.
Neki ljudi željni istine uporno su od mene tražili da odgovorim na ovu dilemu jer je ona zbunila vjernike koji zaista žele dobro i uputu.
Allahom sam se pomagao kada sam počeo pisati odgovor i samo sam Njega molio za uputu, ustrajnost i pogađanje istine.


* * *

Pitanje:

Odbranbeni džihad je propisan radi odbrane područja u kojem se sudi islamom ukoliko je isto izloženo nasrtaju navjernika. Kako je moguće da se danas odbrane islamska područja u kojima se odavno ne sudi islamom jer su nevjernici preuzeli stvari u svoje ruke!? Kako uzvratiti na ovu dilemu? Zar nije sud islama da su i oni koji žive u okrilju nevjerničke uprave, nevjernici-mnogobošci? Kako onda da o „islamskim zemljama“ tvrdimo da su tamošnji stanovnici muslimani!?

* * *
Prije odgovora, uzdajući se u Gospodara i Vladara koji neograničeno daje (mudrost onima koji shvataju) ja ću braći izložiti veoma koristan uvod, inšallah, u kojem ću spomenuti pouke i upozorenja o opakom stanju havaridža koji svakodnevno otpadaju od vjere a i njima sličnima.
U kratkim crtama ću pojasniti osnove njihove duboke zablude. To će ujedno biti i upozorenje braći širom svijeta da ih se pričuvaju i pripaze. Neka je Allah na pomoći!

* * *

Braćo, neka je Allahov blagoslov nad vama, vi koji tražite istinu, blagodat i milost Allaha! O vi koji tražite zadovoljstvo Uzvišenog Gospodara!
Iako ste ovo pitanje vi postavili, u želji da saznate ono što vas je zbunilo, treba istaći da je ovo pitanje dilema onih što su upali u duboku smutnju i veliku zabludu. To je dilema havaridža, onih što brzopleto ispadaju iz vjere kao što strijela probija plijen povodeći se za jednim zavještenim vjerolomcem, da Allah sačuva muslimane njegovog zla!
Dakle, ovo pitanje je njihov proizvod! Štoviše, oni to ne smatraju pitanjem već njihovim „nepobitnim šerijatskim dokazom“!! Oni ovu dilemu postavljaju kada god se nekom suprotstavljaju bez obzira na znanje sugovornika i njegove ispravne stavove koje je preuzeo od islamskih učenjaka. Njihovo suprotstavljanje se temelji samo na izopačenim stavovima čije je temelje postavio zabludjeli vjerolomac, Ebu-Merjem, i to je ujedno i osnova njegove ideologije.Ovo se mora znati!
Ova podla smutnja nije ništa novo jer nam se već dogodila! To je podvala određene skupine ljudi koji su kroz historiju (već gazili) po leđima muslimana. To su havaridži, zavješteni vjerolomci! O njima nas obaviještava Poslanik صلى الله عليه وسلم i naređuje nam da se protiv njih borimo. On je podsticao muslimane na ubijanje tih ljudi. Upozorio je na opasnost istih krajnjim upozorenjem. Obavijestio nas je da su upravo oni „psi Džehennema“!
Ali eto, islamski učenjaci se razilaze po pitanju da li su havaridži kafiri ili ne. Kroz hadise Poslanika صلى الله عليه وسلم nam je dobro poznato ko su ti ljudi.
Nema nikakve sumnje da su ovaj zavješteni vjerolomac, Ebu-Merjem, i njegovi sljedbenici havaridždi. U to ne sumnja nijedan učenjak današnjice niti pak onaj koji iskreno traži znanje.
Oni su danas sve muslimane proglasili nevjernicima i time su sebi ohalalili krv, imetak i čast tih muslimana!! Neki među njima vjeruju i da su muslimani kroz historiju kafiri sve do prva tri stoljeća islama!! Dapače, za njih postoje i neki „izuzeci“!! I ne samo to, oni imaju i druge podmukle stavove. Ipak, oni nisu prvi koji danas tako govore jer Poslanik صلى الله عليه وسلم nas obaviještava kako će sve do Sudnjeg dana postojati ova kategorija ljudi.
Ja sam imao iskustva sa njima a i ljudi u drugim zemljama su prošli kroz to iskustvo i to u Egiptu, Libiji, Alžiru, Afganistanu, Pakistanu a i drugim oblastima.
Kada su u pitanju ovi ljudi, Allahov zakon je odveć poznat. Njihova ideologija je dobro poznata učenjacima i razumom obdarenim iskusnim ljudima. Oni tvrde da su učenjaci, istraživači islamskog znanja i المجاهدون borci na Allahovom putu nevjernici!! To isto tvrde i o svim muslimanima. Nakon toga jedni druge proglašavaju nevjernicima. Ta ih situacija dovodi u stanju kada dozvoljavaju stvari koje su decidnim šerijatskim tekstovima zabranjene. Primjera radi, dozvoljavaju alkohol, blud i drogu. Ja sam ih u Pakistanu vidio kako dozvoljavaju upotrebu hašiša i ubjeđeni su da je prodaja istog sasvim dozvoljena. Neki od njih čak i sami upražnjavaju hašiš. Oni se ovako ponašaju jer vjeruju da se sada nalazimo u mekkanskom periodu kada je vjerska obaveza samo pozivati u tewhid i ako stvari stoje tako, onda šerijatski propisi još uvijek ne važe (jer su naknadno objavljeni u medinskom periodu objave)!! Inače, oni zagovaraju neka čudna tumačenja koja za učenjake nemaju nikakav smisao.
Neki od njih „uživaju“ u bludu diljem Evrope i u drugim državama tvrdeći da su žene sa kojima bludniče u hukmu ratnih zarobljenica-sebaja!! Njihove proturječnosti i samosuprotstavljanje dostiže nivo kojeg prezire osnovni ljudski instinkt.
Svakodnevno se međusobno raspravljaju, jedni drugima zamke postavljaju pa tako prekidaju međusobne odnose posvađani „do daske“ a ukoliko se nalaze u zemlji gdje im je oružje lahko dostupno, onda jedni druge oružano napadaju. Tako se jedna od druge grupe odvaja svojim ekstremnim stavovima i pretjerivanjem. Da o pokvarenosti morala, osnovne kulture i o mrtvilu svijesti i ne govorimo!
Oni su zanemarili osnovna načela ophođenja koja su priznata čak i kod nemuslimana. Oni dozvoljavaju laž, prijevaru, obmanu i lahko ostavljaju čovjeka na cjedilu! Sami su iz njihovih srca otjerali milost i zamjenili je osornošću i čudnim ophođenjem! Oni koji ne poznaju njihovo zvijersko ponašanje, ne mogu povjerovati u ovo što o njima govorim.
Allah جل شأنه je odredio, kako to shvataju oni koji su razumom obdareni, da ovi ljudi s vremena na vrijeme njihovim nastupom privuku malo ili mnogo sljedbenika, međutim, nedugo nakon toga veliki broj iz njihovih redova znaju se iskreno pokajati i tada otkrivaju zabludu u kojoj su se nalazili a prije toga su već veliku štetu i smutnju učinili. Neka nas Allah جل شأنه sačuva!
Na kraju, njihova smutnja jednostavno ispari i nestane!
Jedan iz njihovih redova kojem je Allah جل شأنه omogućio da sazna istinsku Uputu, a to je rijetko kada su oni u pitanju, pripovjeda kako su u jednom trenutku počeli smunjati u Allaha i u misiju poslanice Njegovog Poslanika Muhammeda صلى الله عليه وسلم .
Tako mi Allaha, ovo je istina!
Zbog svoje pretjerane strogoće oni nisu zadovoljni Allahovom milošću i ne prihvataju Njegovu dobrotu!! Naprotiv, uporno ostaju na svojim stavovima sve dok im šejtan pamet ne obuzme pa tako svakog trenutka sumnjaju u same sebe. Neki od njih osvanu s riječima: „Ja sam jučer bio kafir, a eto, danas sam ponovo prihvatio Allahovu vjeru!!“ Na jednom te istom sastanku jedni druge proglašavaju kafirima, a na kraju se halale i ponovo jedan drugom priznaju islam!! Zatim ponavaljaju ono na čemu su bili da bi se na kraju jedan od njih oglasio riječima: „Da, ja sam malo prije počinio kufr, ali sada se vraćam islamu!!“ Takav profil čovjeka skoro svaki dan svoju suprugu i djecu proglašavaju nevjernicima!!
Na taj način sami proizvode društvenu netrpeljivost i tokom vremena nisu više u stanju da strpljivo podnose svakodnevno ljudsko stanje jer su sami sebe doveli u izuzetno neprijatnu situaciju i svakodnevnu tegobu koju niko kroz historiju islama nije mogao podnijeti. Oni ne prihvataju Allahovu جل شأنه milost kako olakšicu i blagodat, naprotiv, njihova surovost i žestina uvijek rezultira time što im Allah جل شأنه uskraćuje lahko prihvaćanje ove vjere. Ovo stanje je neke od njih odvelo u jasno negiranje Uzvišenog Allaha, Njegovih poslanika i Njegovih knjiga!
Neki od njih znaju odmah opsovati Allaha!! Da nas On Uzvišeni sačuva ovih opakih situacija!
Među njima i ima i onih koji su na kraju toliko razočarani i isfrustrirani pa je njihova zadnja ovodunjalučka odluka ništa drugo do – samoubistvo!!
Razlog tome je, Allah najbolje zna, surovo i nasilno suprotstavljanje prirodnom instnktu jer je islam vjera urođenog instinkta i bilo kakvo prenagljeno pritiskanje duše će neminovno dovesti do duševnog umora i naprezanja a kada se to dogodi onda duša nije u stanju podnijeti jednostavni teret svakodnevni islamskih obaveza i propisa.
Nakon toga će duša potražiti sebi opravdanja zločestim i pokvarenim tumačenjima bez ikakvog temelja u vjeri i tada se događa agresivno suprotstavljanje vidljivoj manifetsciji Šerijata i njegovih istinskih argumenata. Na početku, ovi ljudi će oholo odbijati istinu da bi kasnije otkrili nove argumenta koji će ih još više „zakucati“ uza zid pa će oholo izbjegavati odgovore a posebno onaj koji u njihovim redovima važi za „glavu“ te skupine ljudi. Njemu će tada biti izuzetno teško povratiti se istini i to je značenje Allahovih جل شأنه riječi:
"واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه..."
„...i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i njegovog srca...“
Time se bilo koji od njih dovodi u stanje uznemiravanja svoje svijesti što će ga neminovno voditi u bezizlaznu psihičku bolest koja će ga izluditi ili psihički izopačiti pa će na kraju, da Allah sačuva, propasti u otpadništvu i kufru!
Primjeri njihove zbunjenosti i proturječnosti

Općenito proglašavaju muslimane kafirima bez obzira da li je govore o skromnim pobožnjacima, mudžahidima, onima koji su dali svoj život u nekoj šehidskoj akciji, učenjacima, da'ijama ili se radi o onima koji islam nesebično pomažu svojim imecima. Oni tekfire muslimane iz navedenih kategorija a islam priznaju samo svojem džematu i njima sličnima. Čak tekfire i muslimane koji su živeli u zadnjim stoljećima islama a i sami su svjesni da u hadisima Poslanika صلى الله عليه وسلم jasno stoji kako će islam opstati do Sudnjeg dana kada Allah جل شأنه naredi da se duše vjernika puhanjem vjetra presele na ahiret. Oni dobro znaju da se u hadisima spominje opstanak islama i imana t.j. ostaće oni koji će vjerovati i praktikovati islam u bilo kojem vremenu i društvu. Oni su svijesni hadisa o opstanku grupe vjernika koja će biti potpomognuta Allahovom pomoći i Njegovom voljom sve do Sudnjeg Dana. Pa tako, upravo ti šerijatski tekstovi u njima stvaraju zbunjenost i proturječnost i kod njih izaziva potres njihove bolesne svijesti!!
1. Havaridži su sami svjedoci dobrote imana o kojoj nas obaviještava Allah جل شأنه i Njegov Poslanik صلى الله عليه وسلم kada je u pitanju lijep završetak na ovom dunjaluku od strane velikog broja muslimana. Ovdje posebno ističemo lijep završetak mudžahida i šehida. Inšallah. Havaridži jasno vide strpljivost, snagu, iman i ubjeđenost tih vjernika pa i pored toga njih proglašavaju nevjernicima!? Tako propadaju u udboku proturjčenost čiju težinu zna samo Uzvišeni Allah! Zbog prirode instinkta stvorenog u njima, oni nisu u stanju podnijeti teret njihove ideologije.
2. Također veoma lahko proglašavaju nevjernicima dokazane islamske učenjake koji se ističu svojim razumjevanjem, istinoljubivošću i naučnom preciznošću. Ako im se Allah Uzvišeni smiluje i njihovim glavama odredi da uporede sebe sa tom ulemom, onda im postaje jasno da su prave neznalice u poređenju sa njima.
3. Kada tekfire muslimane zadnjih stoljeća islama, oni se „dave“ u proturječnostima jer sami sebe dovode u stanje sumnjičavosti o tome kako je islam uopće dospeo do njih!? Zar islam t.j. Kur'an, sunnet, njihovi tefsiri i komentari, ispravna analogija po nekim određenim pitanjima, arapski jezik i razumijevanje istog, zar to nije dostavljeno muslimanima osim putem predaje sa stoljeća na stoljeće!? Ako su nevjernici oni koji su nam to dostavili, pa kako onda da od njih preuzimamo vjeru i tumačenje iste upravo od njih!? Tako havaridždi propadaju u proturječnostima upravo poput šiitskih otpadnika- rafidija. Nemaju izbora, ili će se prihvatiti upute islama ili će otpasti od vjere! Neka nas Allah جل شأنه sačuva!
4. Svakodnevno „otkrivaju“ nove argumente koji proturječe njihovom „mezhebu“ i onda lutaju bespućem kako bi dokazali suprotno, međutim, previše je argumenata koji pobijaju njihovu ideologiju i njihovo samoopterećivanje. Tako oni oholo odbijaju suprotno sve dok im ne postane jasno da su oni oholi i nerazumni, ali, Uzvišeni Allah je zapečatio njihova srca i malo je njih koji su se vratili Istini. Primjer toga je njihova „zaljubljenost“ u neke stavove nedždanske uleme i na početku ih „slijepo“ poštuju i hvale. Nakon određenog perioda i njih proglašavaju nevjernicima ako im se stavovi ne podudaraju sa njihovim stavovima. Napadaju čak i imama Muhammeda ibn Abdulvehaba i Ibn-Tejmijja, neka se Allah smiluje ovim velikanima islama. To je tako jer nailaze na izjave ili postupke ovih učenjaka iz kojih se jasno vidi njihova tolerancija i želja za opravdavanjem sugovornika i njihova samilost prema neznalicama. Havaridži provode dugo vremena opterećeni time kako da pronađu pravi „komentar“ stavova ovih učenjaka, međutim, u njihovim srcima ljubav i poštovanje prema njima sigurno slabi i jenjava. Nakon toga na scenu nastupa sumnjičavost prema njima i neko vrijeme osjećaju dozu nelagodnosti ako ih protekfire jer je njihova zabluda utemeljena na pogrešnom shvatanju stavova spomenutih učenjaka. Upravo iz tog razloga na početku ih neće protekfiriti iz bojazni otkrivanja njihove postojane proturječnosti i moguće „blamaže“ pred ljudima. Nakon toga, na kraju dolaze do deredže kada će ih proglasiti nevjernicima i nije ih briga nizašta.
5. Tokom vremena havaridži otkrivaju jačinu i smisao temeljnih načela Šerijata i njima je itekako jasno da vjerozakon islama naginje ka opravdanju određenih postupaka i to potencira:
"وليس أحد أحب العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل"
„Niko ne voli da opravdava kao što to voli Allah! Zbog toga je objavio Knjigu i poslao poslanike!“
Islam potstiče na lahkoću i olakšavanje a havaridži postupaju upravo suprotno i na taj način dovode sebe u stanje potpune zbunjenosti i psihičkog opterećenja sve dok neki od njih ne dostignu deredžu kada odbijaju slušati ajete koji govore o opravdanju ili olakšanju!!
To je način ophođenja inovatora (mubtedi'a) koji unosi novotarije u vjeri. Ta vrsta pokvarenjaštva izvodi čovjeka iz okvira pokornosti Uzvišenom Allahu i slijeđenja pravog Puta. To će se dogoditi kada inovator-mubtedi'a više nije u stanju izdržati sadržaj ajeta i hadisa koji se suprotstavljaju njegovom bida'tu. Tako će on biti obuhvaćen riječima Allaha جل شأنه :
"ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما"
„...i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.“
Ibn-Kajjim, Allah mu se smilovao, u svojim knjigama govori o ovom problemu. U djelu إجتماع الجيوش الإسلامية ili „Sjedinjavanje islamskih vojski“ on bilježi predaju od Ibn Ebi-Hatima i Abdullaha sina imama Ahmeda ibn Hanbela iz njihovih djela السنة ili „Es-sunne“gdje stoji kako je u prisustvu Džehma ibn Safvana proučen ajet:
"الرحمن على العرش استوى"
„Premilostivi, nad Aršom se uzdiže.“ – pa je rekao: “Kada bi postojao način da ovaj ajet izbrišem iz Kur'ana, ja bih to sigurno učinio!“
Da nas Allah sačuva smutnje i učvrsti na Istini... Amin!
Ibn-Kajjim, Allah mu se smilovao, u knjizi الفوائد ili „Opšte koristi“, kada govori o nepridržavanju Kur'anu, kaže: „Tegoba prema Kur'anu koja se nalazi u prsima čovjeka može biti zbog samog objavljivanja Kur'ana i odbijanja da se prihvati činjenica da je ova Knjiga istina od Allaha جل شأنه . Ponekad je tegoba u tome što neki govore kako je to djelo čovjeka koji se drugima obraćao na taj način!! Tegoba je to što neki smatraju da Kur'an nije dovoljan jer postoji potreba dodatne logike, politike i analogije. Tegoba je kada neki smatraju da jasan tekst Kur'ana treba podložiti iskrivljenim tumačenjima i na taj način pobiti pravi smisao i sadržaj ajeta... Ko god se ovako ophodi, ta, takvi u prsima osjećaju tegobu prema Kur'anu i oni su toga svijesni. Nema mubtedi'a a da u njemu ne vidiš tegobu zbog ajeta suprotnih njegovom bida'tu kao što ćeš vidjeti nasilnika-pokvarenjaka kako osjeća tegobu kada se između njega i njegove apsolutističke volje postave ajeti koji mu ne odgovaraju.
Razmisli o ovome, a onda prihvati ono što želiš a što je najbolje za tebe!!“
„Propali su oni što cjepidlače natežući se u njihovom govoru!“
Ibnul-Esir u djelu النهاية في غريب الحديث kaže: „To su oni koji duboko zalaze u govor, te iskrivljenih ustiju do krajnje granice naprežu svoje grkljane. Riječ نطع -neta'a označava prednje nepce i od toga dolazi izraz المتنطعون – el-mutenati'un. Zbog toga se ovaj izraz upotrebljava za onog što nepotrebno duboko zalazi u govor riječima ili djelom.“
Islamska ulema kaže: „Ovaj hadis pretstavlja ili dovu ili obaviještenje. Ako je dova, onda je dova Poslanika صلى الله عليه وسلم sigurno uslišana. Ako je obaviještenje, onda je bez ikakve sumnje istinito. U svakom slučajum Poslanik صلى الله عليه وسلم nas obaviještava da je ova kategorija ljudi sigurno osuđena na propast. Da Allah جل شأنه sačuva!“
Vjerovjesnik صلى الله عليه وسلم kaže:
"إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه"
„Ova je vjera lahkoća. Niko je neće surovo prihvatiti a da ga ona ne svlada!“
Kada vjera svlada čovjeka on će nemivno biti poražen i neće biti u stanju da dosljedno praktikuje islam. Zašto? Jer je vjeru prihvatio surovo i kruto i pokušaoje da svlada smisao iste i da u tome bude surov i beskompromisan i pored toga što je islam vjera lahkoće i olakšanja.
Poslanik صلى الله عليه وسلم kaže:
"إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين"
„Čuvajte se pretjerivanja u vjeri jer su oni prije vas propali zbog njihovog pretjerivanja u vjeri!“
Vidi kako nas samo Poslanik صلى الله عليه وسلم upozorava da je razlog propasti onih prije nas ništa drugo do pretjerivanje u vjeri. Vjerovjesnik صلى الله عليه وسلم kaže:
"بعثت بالحنيفية السمحة"
„Poslat sam s pravom vjerom, dobrostiva je i blaga.“
Islam je vjera lahkoće, olakšanja i blagosti. U ovoj vjeri nema otežavanja na koje ljudi nisu navikli pa da ih to dovede u situaciju tegobe ili da sami sebe prisile na nešto neprijatno i neizdržljivo. Uzvišeni Allah je to potvrdio Kur'anom:
"وجاهدوا في الله حق جهاده هواجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هومولاكم فنعم المولى ونعم النصير"
„I borite se Allaha radi, istinskim džihadom! On vas je izabrao i u vjeri vam ništa teško nije propisao; to je i vjera vašeg oca Ibrahima. Allah vas je muslimanima nazvao i u ovom Kur'anu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato, namaz klanjajte i zekat dajite i u Allaha se pouzdajte; On je Gospodar vaš, pa divnog li Gospodara i divnog li Zaštitnika!“
"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر."
„Allah vam želi lahkoću a nikako vam ne želi poteškoću!“
"ولوشاءالله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم"
„Da je Allah htio, mogao vam je otežati...“ - t.j. da je On htio, doveo bi vas u stanje tegobe i teškoće koja će vas svladati, međutim, On to nije učinio jer je Blag i Milostiv i nije vas opteretio onim što ljudi inače ne bi mogli podnijeti. Neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova!
"واعلموا أن فيكم رسول الله لويطيعكم في كثير من الأمر لعنتم..."
„I znajte da je među vama Allahov Poslanik, kad bi vas u mnogo čemu poslušao, doista biste nastradali...“ – t.j. ogrezli bi u tegobi i teškoćama, ali:
"ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون"
„...Allah vam je pravo vjerovanje omilio, i u srcima vašim ga ukrasio, a nevjerovanje, pokvarenjaštvo i neposlušnost vam omrazio. Takvi su zaista upućeni.“
Puno je ajeta i hadisa koji govore na ovu temu, pa, neka je hvala Allahu!


* * *

Mi kroz primjere uppozoravamo na ove ljude a braći objašnjavamo opasno stanje u kojem se oni nalaze i njihov katastroflan završetak. Njihove proturječnosti ih vode u kristalno jasan kufr a od vjere otpadaju pokvarenjaštvom i neposlušnošću (prema sunnetu Poslanika صلى الله عليه وسلم).
Šejh Ebu-Muhammed El-Makdisi, da ga Allah sačuva svakog zla, dobro poznaje stanje ovih ljudi pa je upravo iz tog razloga napisao djelo رسالة الجفر في أن الغلو في التكفير يؤدي إلى الكفر ili „Poslanica iskusnoga koji tvrdi da pretjerivanje u tekfiru vodi u kufr“.
Nema sumnje da ono na čemu su havaridži nema nikakvih dodirnih tačaka sa profilom muslimana koji je opisan u Kur'anu i sunnetu. Njihova ideologija nije ona vjera islama na kojoj su bili Poslanik صلى الله عليه وسلم i njegovi ashabi.
Ne, tako mi Allaha, već su oni pravi vjerolomci! Od islama otpadaju zbog njihove pretjerane strogoće i zbog toga što su islamu dodali ono što nije od njega upravo kao što su sekularisti i „moderni“ bezbožnici otpali od islama jer su od vjere odbacili ono što im ne odgovara jer slijepo slijede svoje strasti.
To su šejtanski putevi koje on koristi da bi ljude izveo sa svjetlo u tmine!
U tom kontekstu selef su govorili: „Kada god bi Allah Njegovim robovima nešto propisao, šejtan bi odmah pohitao da se tome suprotstavi na dva načina, a njega nije briga koji će od tih načina ljudi prihvatiti: pretjerivanje u vjeri ili zanemarivanje vjere!“
Braćo!
Sačekajte samo malo i svojim očima ćete vidjeti kojim će pravcem krenuti zavješteni vjerolomac, Ebu-Merjem, i njegovi jadni sljedbenici ako uporno nastave ovim putem ukoliko ih Allah جل شأنه ne spasi Njegovom milošću.
Tako mi Allaha, vidjeli smo ih i osjetili smo njihovu smutnju!
U zemljama gdje vladaju opaki taguti ovi ljudi, havaridži, žive raskošno, potpuno slobodni a istovremeno obijesni i uobraženi!! Nikakva ih policijska vlast ne uznemirava i niko im ne remeti „rahatluk“!? To sam lično vidio u Libiji potkraj osamdesetih godina prošlog stoljeća kada je tagut Muamer El-Gadafi sa svojom vojskom obaveštajaca i mučitelja poveo krvavu kampanju protiv naše braće. Nikada Gadafi nije maltretirao havaridže „tekfirovce“ već je naprotiv njima širom otvarao vrata njihovog „da'weta“! Zašto? Pa jer znaju da im ovi ljudi pružaju izuzetno važnu uslugu i zato što znaju da oni ne pretstavljaju ama baš nikakvu opasnost za njih. Naprotiv, havaridži su pomoćnici tagutima u borbi protiv potlačenih muslimana!
To nas uopšte ne treba čuditi jer ih je istinoljubivi koji samu istinu govori opisao riječima:
"يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان"
„Ubijaju muslimane a mnogobošce ostavljaju na miru!“
Ovo smo isto čuli o njima i u drugim zemljama. Kazivanje o ovim ljudima je skoro uvijek istovjetno ili potpuno slično. To ćete isto vidjeti i kod zavještenog vjerolomca Ebu-Merjema i njegovih sljedbenika.
Ovo je, tako mi Allaha, jasan dokaz onome što ima zdravo srce, razmišlja i želi samo Istinu! Kako onda objasniti činjenicu da ih tagut ostavlja da na miru uobraženo i obijesno uživaju u slobodi!?
Da su zaista bili na tewhidu i sunnetu, niko ih ni za časak ne bi poštedio zla! Međutim, opaki taguti dobro znaju da su ovi ljudi sjeme zla unutar muslimanske zajednice i iz tog razloga ih ostavljaju na miru, ali, ne samo to, možda ih i pomažu da u njihovom prekomjernom zlu naškode muslimanima!
Allah nam je dovoljan, On je naš zaštitnik!
"ويمكرون ويمكر الله..."
„...oni zamke pletu, Allah njima zamku plete...“